• hotline 024.668.06.132
  • email contact@bts.edu.vn

TẦM NHÌN

BTS sẽ trở thành đối tác truyền thông uy tín và hiệu quả của các trường Đại học, Cao đẳng, THPT, Tổ chức giáo dục trong và ngoài nước.

SỨ MỆNH

Nỗ lực và sáng tạo không ngừng để mang lại thật nhiều các sản phẩm – dịch vụ thiết thực, đột phá, hiệu quả cho khách hàng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chuyên nghiệp - Sáng tạo - Coi trọng khách hàng - Truyền thông hiệu quả.

© 2020 Công ty Cổ phần Truyền thông BTS Việt Nam